MANTRA

Inovacioni dixhital dhe zhvillimi teknologjik per sfidat e jetes reale.

AKSET E AKTIVITETIT

NJESITE
INOVATOR
 • Klasterizim, Rrjetezim dhe Ngritje Komunitetesh
 • Transferim i Dijeve dhe Teknologjive
 • Pronesia Intelektuale dhe Menaxhim Prokjektesh
PRODHUES
 • Ndertim Prototipi dhe Testim me Perdorues
 • Operatore Mbeshtetes dhe Komercializues
 • Trajnim dhe Aftesim Profesional
SIPERMARRES
 • Skaitim: Evente, Sfida dhe Konkurse
 • Inkubator dhe Sherbime Mbeshtetese Biznesi
 • Programe Pershpejtimi, Financimi dhe Fondesh
Hub-i është platforma ne te cilen nderveprojne aktoret dhe faktoret e inovacionit dixhital per tju pergjigjur sfidave te transformimit dixhital dhe komercializimit te inovacionit ne sektoret privat dhe publik.

Ngritja e Qendres me nje Ndalese si motor per Zhvillim te Ekosistemit dhe Rrjetezim, Modelim dhe Testim, Financim dhe Komercializim, Aftesim dhe Kualifikim me fokus ne zhvillimin e kapaciteteve dhe ofrimin e shërbimeve në teknologjite e reja per transformimin dhe zhvillimin dixhital duke krijuar sinergjinë e nevojshme për të promovuar dhe mbështetur inovacionin dhe sfiduar realitetin.

Lexo me shume

KOALICIONI PARTNEREVE

Kemi ngritur një komunitet aktiv të palëve të interesuara që nxisin rrjetëzimin, bashkëpunimin, ndërgjegjësimin dhe aktivitetet e transferimit të njohurive. Ai përbëhet nga partneritete ndërmjet

ALL Partners
AKADEMIA

Institucionet e arsimit të lartë

INOVATORËT

Institucione Kërkimore dhe Individe

PRODHUESIT

Biznese dhe investitorë

QEVERISJA

Organizata publike dhe jofitimprurëse

QYTETARËT

Përdorues dhe Konsumatorë fundor

INVESTITORET

Korporativ, Sistemi financiar, Individual

PARTNERET THEMELUES
GRUPI SYNUAR

Synojme te bashkepunojme me biznesin, inovatoret e pavarur, sipermarresit dhe sektorin public.

Integrimi i ekosistemit dixhital shqiptar në atë rajonal, europian dhe më gjerë

Ndërmarrjet dhe sektori privat në të gjitha fazat e zhvillimit të tyre teknologjik

Sektori publik në nivel qendror dhe lokal në sfidat e tyre të qeverisjes dixhitale

Individet novatore me ide konkuruese per ti testuar dhe komercializuar

RRJETI DHE KLASTERI

Bashkepuno, lidhu dhe shkembe dijet e njohurite ne komunitet

Ne do të ndërtojmë një komunitet të gjallë të palëve të interesuara që nxisin rrjetëzimin, bashkëpunimin, ndërgjegjësimin dhe aktivitetet e transferimit të njohurive.

Me shume
INOVACIONI I HAPUR

Menaxhojme se bashku te gjitha hapat nga ideja te produkti final

Ne mbështesim të menduarit tuaj në mënyrë krijuese, duke marrë rreziqe dhe duke sfiduar status quo-në për të zgjidhur problemet ose për të përmbushur nevojat në jetën e përditshme.

Me shume
MAKER - TEST

Testo idete ne nje mjedis sfidues dhe mbeshtetes

Infrastrukturë e pajisur mirë për të mbështetur inovacionin dhe sipërmarrjen që kërkon të prototipojë produkte të reja dhe t’i sjellë ato në treg.

Me shume
FINANCIM DHE SHERBIME

Siguro sherbime dhe financime per transformimet dixhitale

Qendër me një ndalesë për mbështetjen e biznesit me hapësira, akses në financim, menaxhim operacional dhe administrues, lidhje me tregun, konsulencë menaxheriale, etj.

Me shume
AFTESIM

Zhvillo aftësitë per ndryshimet dhe te ardhmen dixhitale

Qendra e trajnimit dhe testimit të profesionistëve që përpiqen të promovojnë zhvillimin e aftësive dhe shkëmbimin e njohurive në një treg pune që ndryshon me shpejtësi.

Me shume

MBESHTETJE PER STARTUP

Sherbime dhe facilitete mbeshtetese per sipermarresit e rinj.

Ne u japim mbështetje dhe burime, ndihmë dhe udhëzime sipërmarrësve dhe kompanive të fazës së hershme për t’i ndihmuar ata të fillojnë, të rriten dhe të kenë sukses në sipërmarrjet e tyre.

Me shume

TEKNOLOGJITE

Inteligjenca Artificiale
Siguria Kibernetike
Printim dhe prodhim 3D
Programim dhe Informatike
Drones and GPS
Aplikacionet e Internetit
Sistemet e te dhenave
Teknologjia Blockchain
Shërbimet Cloud
Rrjeti i komunikimit
Tema të përgjithshme të dixhitalizimit
Interneti dhe Rete Kompjuterike
Informatikë me Performancë të Lartë
Aftësi Dixhitale të Avancuara
ANETARESOHU
Behu pjese e komunitetit tone

  SHERBIME
  Ofrojme një spektër të gjerë shërbimesh inovative që mund të personalizohen bazuar në nevojat e klientit.

  Ne bashkepunim me ekspertet nga institutet dhe fakultetet mbeshtesim organizatat dhe individet në sfidat e tranzicionit dixhital të sektoreve te ndryshem te jetes ne vend. 

  Me shume

  SEKTORËT

  DIXHITALIZIMI
  • Qeverisja
  • Industrite Kreative
  • Shendeti dhe Ushqimi
  QYTETI INTELIGJENT
  • Mobilitet
  • Infrastruktura
  • Sistemet
  EFICIENSA BURIMEVE
  • Manifakture
  • Energji
  • Ndertimtari
  KAPITALI NJEREZOR
  • Arsimi
  • Trajnimi
  • Punesim
  KONKURUESHMERIA
  • Sektori Privat
  • Sektori Sherbimit
  • Turizmi
  MBROJTJA DHE SIGURIA
  • Siguria
  • Emergjencat
  • Mbrojtja
  +
  Eksperti i IAM leksion të hapur me studentët në UniBA
  Studentët e Universitetit Barleti kishin nderin të ishin pjesë e një leksioni të hapur me...
  +
  Mbyllet me sukses ACSF, panairi më i madh dedikuar talentit të të rinjve
  Panairi më i madh dedikuar talentit dhe aftësive të të rinjve, “ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR...
  +
  Demonstrimi i robotit disifektues të realizuar pranë Steam FabLab
  "Robotika: Porta drejt Inovacionit dhe Teknologjisë" Të rinjtë e apasionuar pas teknologjisë patën mundësinë të...
  +
  Inaugurimi I Hapësirave Kreative në UniBa
  Shumë të lumtur për hapjen e hapësirave tona kreative ku ne besojmë dhe inkurarojmë kërkimin,...
  +
  Eksperti i IAM leksion të hapur me studentët në UniBA
  Studentët e Universitetit Barleti kishin nderin të ishin pjesë e një leksioni të hapur me...
  |
  +
  Mbyllet me sukses ACSF, panairi më i madh dedikuar talentit të të rinjve
  Panairi më i madh dedikuar talentit dhe aftësive të të rinjve, “ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR...
  |
  +
  Demonstrimi i robotit disifektues të realizuar pranë Steam FabLab
  "Robotika: Porta drejt Inovacionit dhe Teknologjisë" Të rinjtë e apasionuar pas teknologjisë patën mundësinë të...
  |
  +
  Inaugurimi I Hapësirave Kreative në UniBa
  Shumë të lumtur për hapjen e hapësirave tona kreative ku ne besojmë dhe inkurarojmë kërkimin,...
  |
  +
  Eksperti i IAM leksion të hapur me studentët në UniBA
  Studentët e Universitetit Barleti kishin nderin të ishin pjesë e një leksioni të hapur me...
  |
  +
  Mbyllet me sukses ACSF, panairi më i madh dedikuar talentit të të rinjve
  Panairi më i madh dedikuar talentit dhe aftësive të të rinjve, “ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR...
  |
  +
  Demonstrimi i robotit disifektues të realizuar pranë Steam FabLab
  "Robotika: Porta drejt Inovacionit dhe Teknologjisë" Të rinjtë e apasionuar pas teknologjisë patën mundësinë të...
  |
  +
  Inaugurimi I Hapësirave Kreative në UniBa
  Shumë të lumtur për hapjen e hapësirave tona kreative ku ne besojmë dhe inkurarojmë kërkimin,...
  |
  +
  Eksperti i IAM leksion të hapur me studentët në UniBA
  Studentët e Universitetit Barleti kishin nderin të ishin pjesë e një leksioni të hapur me...
  |
  +
  Mbyllet me sukses ACSF, panairi më i madh dedikuar talentit të të rinjve
  Panairi më i madh dedikuar talentit dhe aftësive të të rinjve, “ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR...
  |
  +
  Demonstrimi i robotit disifektues të realizuar pranë Steam FabLab
  "Robotika: Porta drejt Inovacionit dhe Teknologjisë" Të rinjtë e apasionuar pas teknologjisë patën mundësinë të...
  |
  +
  Inaugurimi I Hapësirave Kreative në UniBa
  Shumë të lumtur për hapjen e hapësirave tona kreative ku ne besojmë dhe inkurarojmë kërkimin,...
  |
  Regjistrohu per Newsletter

  Bashkohuni me buletinin tonë dhe qëndroni të informuar

  ADRESA

  Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë

  LET'S TALK

  Phone: 1-800-222-000

  Fax: 1-800-222-002