Inaugurimi I Hapësirave Kreative në UniBa

Shumë të lumtur për hapjen e hapësirave tona kreative ku ne besojmë dhe inkurarojmë kërkimin, zhvillimin dhe modernizimin transformues duke nxitur njëkohësisht rrjetet në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar drejt kësaj prespektive.

Në inaugurim morën pjesë personalitete të botës së inovacionit, sipërmarrjes, teknologjisë, etj. si, Znj. Edona Bilali, Ministër I Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Z. Andi Seferi, Zv/Kryetar i Bashkisë së Tiranës, Znj. Kleina Kasanai, Agjencia Kombëtare e Rinisë, Z. Jonid Jorgji, Agjencia e Industrive Kreative, Z. Eduard Shalsi, ish Ministër I Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, të ftuar të tjerë me impakt në botën e teknologjisë si Brenton Bënja dhe Xhonald

Znj. Edona Bilali Ministër I Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, u shpreh se ishte e impresionuar nga investimi dhe inicativa e UniBa dhe se Qeveria Shqiptare, është gjithmonë në mbështetje të iniciativave innovative, frymëzuese, të tilla.

Ekosistemi ka nevojë për shumë më shumë iniciativa të tilla, për të nxitur të gjithë shqiptarët në investimin dhe dhënien e ideve të reja.

Z. Andi Seferi, Zv/Kryetar i Bashkisë së Tiranës u shpreh se ishte kënaqësi të merrte pjesë në një event si ky, ku të gjithë pjesëmarrësit ishin në sinergji përsa I përket zhvillimit dhe mbështetjes së iniciativave të reja. Ai tha se studentët janë zemra e qytetit, ata duhen mbështetur dhe përfshirë në iniciativa të tilla për ta modifikuar dhe përmirësuar qytetin tonë dixhital tashmë, Tiranën.

Z. Eduard Shalsi, ish Ministër I Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes përgëzoi stafin e UniBa për hapjen e hapësirave kreative. Ai tha se është një moment perfekt për të inkurajuar aktorë të ndryshëm të nisin dhe investojnë në të njëjtat iniciativa duke marrë shembull Universitetin Barleti.

Creative Hub është një ekosistem i cili ngrihet rreth lëvizjes Creative Makers duke synuar të krijojë një platformë që mbështet, nxit dhe promovon kreativitetin, sipërmarrjen dhe inovacionin tek të rinjtë, studentët, pedagogët, profesionistët e rinj, fëmijët dhe qytetarët.

Një nga mekanizmat për realizimin e objektivave të tij është Creative Maker Space me anë të ofrimit të hapësirave komode të punës, paisje dhe teknologji inovative, mbështetje profesionale nga teknikët tanë ku çdokush mund të ideoje, dizajnojë, testojë, krijojë dhe prodhojë ide të reja ose produkte e shërbime konkuruese.

Creative Hub do të ndihmojë në organizimin dhe rritjen e ekonomisë krijuese përmes nxitjes se inovacionit dhe mbështetjes së prodhuesve kreative por dhe krijimit të kushteve që sektori të përfitojë nga teknologjitë e fundit të cilat ndihmojnë dhe edukojnë njerëzit të transformohen nga konsumatorë në krijues.

Creative Hub është një program rajonal që nxit krijimin e klasterit të Industrive Kreative dhe mbështet ekosistemin e ekonomisë kreative.

Creative Maker Space do të krijojë sinergji me bizneset dhe krijuesit që punojnë në këtë mjedis dhe është në gjendje t’u përgjigjet nevojave të tyre duke: nxitur biznese të reja (startup) për të krijuar vende pune, produkte dhe shërbime si dhe duke ndihmuar rritjen dhe zhvillimin e sipërmarrjeve egzistuese.

Creative Maker Space është një realitet fizik i pajsur me ambiente pune, pajisje e teknologji, staf teknik etj. që mbështet komercializimin e produkteve e shërbimeve të reja dhe krijimin e prototipeve dhe modeleve inovatore.

Të dyja këto nisma janë ideuar dhe mbështeten nga Universiteti Barleti dhe Departamenti i Industrive Kreative duke i akomoduar në Triple City.

Ju mirëpresim!